ūžaugė

ūžaugė
ū́žaugė sf. (1) Ml žr. užaugis 1: Mūsų ū́žaugėj visa buvo kitap Prng.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užaugesnis — užaugèsnis, ė adj. comp. (4) Lb, Kpr, Sl, (2) vyresnis: Anas až mane do užaugesnis PnmR. Anie jau užaugèsniai – su Dania tų metų Slm. Kur užaugèsnės [mergaitės], nelaiko kasų Šmn. Bernai užaugèsnių panų, būdavo, ieško šoktų PnmR …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • metas — 1 mẽtas sm. (2) 1. SD34, K gyvenamasis laikas, apibrėžtas, tam tikras jo momentas: Kur vakar buvai šiuo metu? J.Jabl. Dienos metù parvažiavo Kal. Nakties metù kelsies Lnkv. Ryto metą atrado jį nebgyvą M.Valanč. Užtek saulelė vėlu metu NS1218.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaikas — vaĩkas sm. (4) KI421,685, KGr112, Sch 133,142, L, Š, Rtr; SD116,28, SD283,549, Sut, I, BzB337, LsB187 1. R, R85,223, MŽ, MŽ112,297, LL29 tėvams sūnus ar duktė: Tas tėvas turi daug vaikų̃ K. Bit jam daugis vaikų̃ Zt. Visas džiaugsmas su vaikaĩs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nucypinti — nucýpinti vksm. Vaikùs, esą̃, rei̇̃kia nucýpinti, kõl dar maži̇̀, kad užáugę būtų rãmūs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • agurkalapis — agur̃kalapis sm. (1) 1. Rm agurko (augalo) lapas. 2. žr. agurkliažolė: Visos dumblynės agur̃kalapiais užaugę Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antauga — añtauga sf. (1) DŽ, antauga (1) Š 1. kas ant ko yra užaugę, augalo išauga, gumbas: Augo didžiulis medis, aptekęs antaugomis rš. Jo šakelės vaisinės nekrauna šakų arba antaugų S.Dauk. 2. DŽ išauga ant kūno …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bitinis — 2 bìtinis, ė adj. (1), bitìnis (2) K 1. bitėms priklausantis: Bìtinis medus Ds. Perai bìtiniai Klvr. Tranai užaugę bitinėse akelėse būva mažesni J.Krišč. ║ bitėms skirtas: Atnešk ma[n] bitìnį (bitėms kopinėti) sparną Jrb. Bitinė (apie bites) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bjauroti — bjauroti, oja, ojo, bjauroti, oja, ojo, bjaũroti 1. tr. bjaurų, negražų daryti, gadinti: Tokios drapanos tik žmogų bjauroja Pn. 2. tr. teršti, tepti, purvinti: Daug gaidžiukų ir vištyčių užaugę bjauroja gryčią A.Strazd. Žąsys labai žolę bjauroja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bulbienas — sm. (3) žr. bulbiena 2: Bulbienaĩ nudžiūvę, jau užaugę bulbos Kp. Ką tu imsi: šaknis ar viršų? – Viršų, – atsakė velnias: ir gavo bulbienus LTR(Slk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • garšva — garšvà sf. (4), garšva (1) 1. bot. K, BŽ526, K.Būg, Mt skėtinių šeimos augalas (Aegopodium podagraria): Garšvõs karbuoti lapai kaip morkų J. Skurdutes (dūdeles) ir lamzdeles dirba iš garšvõs piemens J. Iš garšvų̃ verda lapienę J. Čia prižėlę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”